Skip to content

Kik vagyunk

Villamos Független Szakszervezet

Elnök: Kukor Gyula – kukorgy(kukac)bkv.hu
Telefon: +36 20 4599132 / BKV 25-332
Email: villamosfsz(kukac)gmail.com 
Budapest 1092, Üllői út 197-199. Száva ksz.

A weboldalunk címe: https://www.vfsz.hu.

Fenntartó: https://websupport.hu

Rendszergazda és technikai üzemeltetés: fejlesztes(kukac)vfsz.hu

Sütik

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Nem osztunk meg személyes adatot.

Milyen adatokat gyűjtünk be?

Kizárólag a weboldalon található űrlapok különböző adatbekéréseire adott válaszokat tároljuk, amelyeket a felhasználó saját akaratából oszt meg velünk, ilyen pl. a Villamos Független Szakszervezetbe való jelentkezési űrlap, ahol a megadott személyes adatait a felhasználónak muszáj vagyunk tárolni, hiszen ezen adatok alapján tudjuk felvenni a szakszervezetünkbe. Az űrlapokban bekért adatok kiküldésre kerülnek e-mail formájában a Villamos Független Szakszervezet illetékes kollégái számára, akik a megadott adatokat felelősséggel kezelik, nem adják ki harmadik félnek és nem élnek vissza velük. Ezek alapján az adatok alapján kitölt a szakszervezet egy papír alapú jelentkezési nyomtatványt, amelyet személyesen átadunk a jelentkezőnek. A megadott adatok törlésére csak a szakszervezetből való kilépéssel együtt lehet igényt tartani, máskülönben nem tudjuk biztosítani a szakszervezeti tagságát.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

A korábbi pontban említett, a felhasználó által saját akaratából megadott adatokat addig tároljuk, ameddig azok törlésére külön igény nem érkezik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kikérheti a felhasználó ezeket az adatokat, valamint külön törlési igénnyel élhet, azonban ilyen esetben megszűnik automatikusan a szakszervezeti tagsága is.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő az  villamosfsz@gmail.com  e-mail címen megkereshetők.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét az Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok a kockázatok mértékének megfelelő szintű biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

  1. a jogosulatlan hozzáférés,
  2. a megváltoztatás,
  3. a továbbítás,
  4. a nyilvánosságra hozatal,
  5. a törlés vagy megsemmisítés,
  6. a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és

jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

1. a) a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
b) a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

• a számítástechnikai csalás, • a kémkedés,
• a számítógépvírusok,
• a spam-ek,

• a hack-ek, és egyéb támadások ellen.
Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

• Honlapunk és a szakszervezetünk nem él direkt marketing és hírlevél módszerekkel. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

• A szakszervezetünk a weboldalon keresztül nem rendez nyereményjátékokat.